הסדרי נגישותנקודת התכה


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חזרה3

הטמפרטורה שחומר הופך בה ממוצק לנוזל.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע