הסדרי נגישותחיזור


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חזרה3

יציאת חמצן מחומר מסוים. זהו תהליך הפוך לתהליך החמצון.

דוגמאות חשובות לתהליך החיזור הן תהליכי הפקת מתכות מתוך העפרות שלהן. בתהליך זה  קולים את העפרה, וכך מרחיקים את החמצן . כך מפיקים: ברזל, בדיל, ניקל ואבץ.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע