הסדרי נגישותחומר אטומרי


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חזרה3

חומר שבנוי מאטומים של יסוד אחד.

יהלום נקי הוא חומר אטומרי, כי הוא מורכב רק מאטומים של פחמן  (להבדיל מיהלום לא נקי המכיל אטומים מסוגים נוספים). כאשר מציינים שחומר מסוים הוא אטומרי, מתכוונים לחומר עצמו ולא ליסוד שמרכיב אותו (יהלום הוא חומר אטומרי, לא הפחמן).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע