הסדרי נגישותחומצה


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חזרה3

חומר שמשחרר יון מימן (+H). כאשר ממיסים חומר חומצי במים, מקבלים יון +H3O.

 

חומרים, כגון: מימן כלורי (HCl) או חומץ (CH3COOH), הם חומצות. במגע עם מים הן ישחררו יון מימן, ויתקבל יון +H3O. חומצה מאדימה נייר לקמוס כחול, ותמיסתה המימית מוליכה זרם חשמלי. חומצות מגיבות עם מתכות פעילות (כגון מתכות אלקליות). ערך ה- pH של חומצה נמוך מ- 7.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע