הסדרי נגישותאלקטרוני ערכיות


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חזרה3

האלקטרונים הנמצאים ברמה האחרונה של האטום ומשתתפים ביצירת קשרים כימיים שונים.

דוגמה: לנתרן יש אלקטרון אחד ברמה האחרונה. כאשר נתרן מגיב עם כלור, הוא מוסר לו את האלקטרון מהרמה האחרונה שלו. הכלור קולט את האלקטרון מהנתרן, והוא משלים לכלור את הרמה האחרונה שלו. כך נוצר מלח בישול. האלקטרונים שיכולים להשתתף ביצירת קשרים כימיים, הם רק אלה הנמצאים ברמה האחרונה!

 .


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע