הסדרי נגישותאלקטרו שליליות


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חזרה3

תכונה המבטאת את כוח המשיכה בין הגרעין [ראה אטום] לאלקטרוני הקשר (האלקטרונים המשותפים לשני האטומים בקשר קוולנטי).

שלושת היסודות בעלי האלקטרו שליליות הגבוהה ביותר (בסדר עולה) הם: חנקן, חמצן ופלואור.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע