הסדרי נגישותשרשרת מזון
מחברת: בילי סביר


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית יד הנדיב
חזרה3

רצף של יצורים הניזונים זה מזה.

הראשונים בשרשרת המזון הם היצרנים (הצמחים), אחריהם הצרכנים הראשוניים (הצמחוניים) והצרכנים המשניים (הטורפים). המפרקים ניזונים מכל מרכיבי השרשרת.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע