הסדרי נגישותפנוטיפ
מחברת: בילי סביר


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית יד הנדיב
חזרה3

מכלול התכונות הניכרות לעין של יצור, הנובעות מן המבנה הגנטי שלו (הגנוטיפ) ומתנאי הסביבה.

דוגמה: מי שיורש מהוריו גן לשער כהה וגן לשער בלונדיני, יכול להיות בעל פנוטיפ של שער כהה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע