הסדרי נגישותעמידות
מחברת: בילי סביר


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית יד הנדיב
חזרה3

יכולתם של מרכיבי סביבה אקולוגית לעמוד בפני שינויים הנגרמים כתוצאה מהפרעה למצב הרגיל.

דוגמה: צפרדעים, שאינן עמידות לשינויים בסביבה, יכולות להיות מדד מצוין להשתנות התנאים בשטח.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע