הסדרי נגישותסימביוזה
מחברת: בילי סביר


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית יד הנדיב
חזרה3

קשרי גומלין בין מינים הקשורים בינים בקשר קבוע והדוק, קשר הדדי או טפילי.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע