הסדרי נגישותסוקצסיה
מחברת: בילי סביר


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית יד הנדיב
חזרה3

חילוף והשתנות של מינים במהלך הזמן בבית גידול מסוים.

סוקצסיה ראשונית מתרחשת בבית גידול חדש (דוגמה: סלעי לבה שנוצרו לאחר התפרצות הר געש) וסוקצסיה משנית מתרחשת לאחר הפרעה בבית הגידול (דוגמה: קרקע שהייתה בשימוש חקלאי ואחר כך ניטשה).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע