הסדרי נגישותנדידה
מחברת: בילי סביר


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית יד הנדיב
חזרה3

תנועה של קבוצת פרטים ממקום למקום בחיפוש אחר מקורות מזון או כתוצאה מהשתנות התנאים.

דוגמה: ארץ ישראל נמצאת על מסלול הנדידה של החסידות, בין אפריקה (בחורף) ואירופה (בקיץ).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע