הסדרי נגישותמשאבים
מחברת: בילי סביר


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית יד הנדיב
חזרה3

חומרים ומקורות אנרגיה המופקים מן הטבע, למשל, נפט, מים, קרינת השמש, מקורות מזון וכדומה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע