הסדרי נגישותמרכיבים ביוטיים
מחברת: בילי סביר


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית יד הנדיב
חזרה3

היצורים החיים בסביבה נתונה: בני אדם, בעלי-חיים, צמחים, פטריות וחיידקים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע