הסדרי נגישותמפרקים
מחברת: בילי סביר


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית יד הנדיב
חזרה3

יצורים הניזונים מפירוק של שרידי יצורים אחרים, הפרשותיהם או תוצריהם, למשל פטריות או חיידקים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע