הסדרי נגישותמין
מחברת: בילי סביר


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית יד הנדיב
חזרה3

קבוצה של יצורים בעלי תכונות משותפות, המסוגלים להתרבות ביניהם ולהעמיד צאצאים פוריים.

דוגמה: אלון התבור ואלון מצוי הם עצים ממינים שונים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע