הסדרי נגישותמארג מזון
מחברת: בילי סביר


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית יד הנדיב
חזרה3

מכלול של קשרי ההזנה במערכת אקולוגית, כלומר, סך כל שרשרות המזון המבטאות את מעברי האנרגיה באמצעות ההזנה והקשרים ביניהן.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע