הסדרי נגישותיחידת הפצה
מחברת: בילי סביר


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית יד הנדיב
חזרה3

זרע או פרי המופץ מן הצמח אל הסביבה לשם קיום הדור הבא.

דוגמה: יחידת התפוצה של הסביון כוללת זרע וציצית שערות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע