הסדרי נגישותחומר אנאורגני
מחברת: בילי סביר


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית יד הנדיב
חזרה3

תרכובת המכילה יסודות שונים ומקורה בדרך כלל בסביבה הדוממת (מים, מלחים וכדומה).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע