הסדרי נגישותחברת שיא
מחברת: בילי סביר


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית יד הנדיב
חזרה3

חברה של צמחים ובעלי חיים המתקיימת בבית גידול, שתנאיו אינם משתנים כמעט. חברה זו היא קבועה ויציבה למדי.

דוגמה: יער של אלונים (ושאר הצמחים המלווים אותו) הם חברת השיא בחבל הים-תיכוני.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע