הסדרי נגישותהדדיות
מחברת: בילי סביר


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית יד הנדיב
חזרה3

יחסי גומלין בין שני יצורים שבהם שני היצורים יוצאים נשכרים.

דוגמה: לשושנת ים ולדג שושנון יחסים הדדיים: הדג מוצא מחסה מטורפים בין הזרועות הצורבות של השושנה ואילו היא ניזונה משאריות הטרף של דג השושנון.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע