הסדרי נגישותגריגה
מחברת: בילי סביר


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית יד הנדיב
חזרה3

תצורת נוף של צומח המורכבת משיחים ומעצים נמוכים, שגובהם אינו עולה על גובה אדם.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע