הסדרי נגישותבתה
מחברת: בילי סביר


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית יד הנדיב
חזרה3

תצורת נוף של צומח נמוך, המורכבת ברובה מבני שיח.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע