הסדרי נגישותביוספירה
מחברת: בילי סביר


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית יד הנדיב
חזרה3

שכבת החיים על פני כדור-הארץ, כלל היצורים החיים בכל המערכות האקולוגיות בכדור-הארץ.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע