הסדרי נגישותאבקן
מחברת: בילי סביר


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית יד הנדיב
חזרה3

האיבר הזכרי בפרח שבו נוצרים גרגרי האבקה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע