הסדרי נגישותכלכלה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חזרה3

כלל הפעילויות של תושבי המדינה הקשורות לייצור מוצרים, לשיווקם, למכירתם ולצריכתם.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה