הסדרי נגישותתפרחת
מחברת: ד"ר נורית קינן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

קבוצה של פרחים, מרוכזים על גבעול משותף בסידור אופייני.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע