הסדרי נגישותשכווי
מחברת: ד"ר נורית קינן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

עוף גדול מסדרת התרנגולאים.

גם תרנגולת הבית משתייכת לסדרה זו.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע