הסדרי נגישותשחף
מחברת: ד"ר נורית קינן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

עוף ים השוכן בעיקר ליד חופים וניזון ממזון מגוון, כולל נבלות ופסולת.

זוהי הסיבה לכך ששחפים מתרבים בקרבת האדם, ומבלים הרבה באתרים לסילוק פסולת.מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע