הסדרי נגישותצלקת הפרח
מחברת: ד"ר נורית קינן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

קצה העלי, האיבר הנקבי שבפרח.

גרגרי האבקה נופלים על הצלקת ונובטים שם, בעת האבקת הפרח.מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע