הסדרי נגישותפרסתנים
מחברת: ד"ר נורית קינן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

שם כולל לכל היונקים הצמחוניים בעלי הפרסות.


 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע