הסדרי נגישותפרומון מין
מחברת: ד"ר נורית קינן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

פרומון הוא חומר כימי המופרש מבעל-חיים אחד ומשפיע על התנהגותו של בעל-חיים אחר מאותו המין.

כאשר הפרומון גורם למשיכת בני-זוג, הוא נקרא "פרומון מין".מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע