הסדרי נגישותפרומון אזהרה
מחברת: ד"ר נורית קינן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

פרומון הוא חומר המופרש מבעל-חיים אחד ומשפיע על התנהגותו של בעל-חיים אחר מאותו המין.

כאשר הפרומון גורם לפרטים החשים בו להתרחק מהאזור, הוא נקרא "פרומון אזהרה".מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע