הסדרי נגישותפרומון
מחברת: ד"ר נורית קינן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

חומר המופרש מבעל-חיים אחד ומשפיע על התנהגותו של בעל-חיים אחר מאותו המין.עוד בנושא:
פרומון אזהרה, פרומון המלכה, פרומון מיןמעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע