הסדרי נגישותפונדקאי
מחברת: ד"ר נורית קינן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

יצור הנושא בתוכו או על גופו יצור חי אחר, כלומר את הטפיל.


 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע