הסדרי נגישותעכסן
מחברת: ד"ר נורית קינן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

נחש גדול וארסי בעל עכס בקצה זנבו, החי ביבשת אמריקה.
 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע