הסדרי נגישותסונאר
מחברת: ד"ר נורית קינן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

מערכת המשמשת לגילוי עצמים, המתבססת על שליחת גלי קול אל הסביבה.

על-ידי קליטת ההדים החוזרים ניתן לקבל מידע על העצם שבו פגעו הקולות: מקומו ומהירות תנועתו.מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע