הסדרי נגישותסולית
מחברת: ד"ר נורית קינן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

דג שטוח המכונה בשם "דג משה רבנו".

לפי האגדה, כאשר הכה משה בים סוף במטהו, הוא פגע גם בדג הסולית, חצה אותו לשניים ומכאן צורתו המוזרה.מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע