הסדרי נגישותמידרג חברתי (היררכיה)
מחברת: ד"ר נורית קינן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

ארגון הפרטים בחברה, לפי סולם החשיבות שלהם - לפי מעמדם. 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע