הסדרי נגישותטפיל
מחברת: ד"ר נורית קינן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

יצור המתקיים בתוך גופו של יצור אחר או על גופו ומקבל ממנו מזון או חומרים חיוניים אחרים.
 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע