הסדרי נגישותהתחפשות
מחברת: ד"ר נורית קינן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

דמיון לחפץ דומם (כמו: אבן, עלה וכדומה) או ליצור חי אחר, "התחפשות".
 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע