הסדרי נגישותחזזית
מחברת: ד"ר נורית קינן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

יצור המורכב מאצה מסוימת ומפטרייה מסוימת, המתקיימות בסימביוזה.

לכל חזזית מראה אופייני, השונה גם ממראה האצה וגם ממראה הפטרייה המרכיבות את אותה החזזית.מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע