הסדרי נגישותגחליליות
מחברת: ד"ר נורית קינן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

חיפושיות בעלות איברים יוצרי אור.

בתאי אור מיוחדים שנמצאים בבטן, מצוי חומר מיוחד, לוציפרין, המתחמצן בעזרת האנזים לוציפראז, ותוך כדי כך אנרגיה משתחררת בצורת אור.מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע