הסדרי נגישותאפרוחים
מחברת: ד"ר נורית קינן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

"עוזבי קן" הם צאצאי עופות, הבוקעים מהביצים כשהם מפותחים בהשוואה לגוזלים.

האפרוחים מכוסים פלומה, עיניהם פקוחות, ותוך זמן קצר מרגע הבקיעה הם מסוגלים ללכת בעקבות האם ולהשיג מזון. הם עוזבים את הקן מיד לאחר הבקיעה, אך נשארים בקרבת הוריהם ומקבלים מהם טיפול מועט, עד שהם הופכים לעצמאיים לחלוטין.מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע