הסדרי נגישותרקמה
מחברות: ד"ר רחל מינץ; ד"ר סמדר רייספלד; ד"ר יעל קשתן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

רקמה היא קבוצה של תאים בגוף, הממלאים תפקיד מסוים.


למשל: השריר בנוי מרקמת שריר, שׁהתָאים בה יכולים להתכווץ.מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע