הסדרי נגישותקוצב לב
מחברות: ד"ר רחל מינץ; ד"ר סמדר רייספלד; ד"ר יעל קשתן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

קוֹצֵב הלֵב הוא אזור בלב, שמכיל קבוצה של תאים מיוחדים, שתפקידם לשלוח אל הלב אותות חשמליים.


האותות החשמליים הללו גורמים לכך שכל תאי השריר, שהלב בנוי מהם, יתכווצו ויתרפו באותו הקצב.
קוצב הלב מאפשר ללב לעבוד באופן עצמאי, ללא התערבות המוח (כמו מכשיר חשמלי הפועל באמצעות סוללות, ואינו מחובר לשקע החשמל).
במצבים מסוימים (במאמץ, בהתרגשות או במנוחה), המוח מתערב בפעולתו של קוצב הלב: אם אנחנו מתאמצים - המוח יגרום לקוצב הלב להגביר את קצב הפעולה של הלב; אם אנחנו נחים - המוח יגרום לקוצב הלב להאט את קצב פעולת הלב.

מה קורה אם קוצב הלב אינו פועל?
כדי שהלב יוכל להמשיך ולפעום בקצב קבוע, משתילים בגוף קוצב לב מלאכותי... הוא פועל באמצעות סוללות ושולח אותות חשמליים כמו קוצב הלב הטבעי.מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע