הסדרי נגישותעור התוף
מחברות: ד"ר רחל מינץ; ד"ר סמדר רייספלד; ד"ר יעל קשתן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

עור התוף הוא קרום עור דק ועדין, שנמצא בין האוזן החיצונית לבין האוזן התיכונה.

תפקידו להעביר גלי קול מן האוזן החיצונית אל האוזן התיכונה.

איך הוא עושה את זה?
גלי הקול המגיעים לעור התוף גורמים לו לתנודות, והן מועברות באמצעותו לאוזן התיכונה.מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע