הסדרי נגישותמצגי העובר
מחברות: ד"ר רחל מינץ; ד"ר סמדר רייספלד; ד"ר יעל קשתן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

בתהליך לידה רגיל ראש העובר יוצא תחילה, אך לעתים הוא מונח ברחם במצג אחר, והדבר מקשה על תהליך הלידה.

דוגמאות:
במצג-עכוז ראשו של התינוק נמצא למעלה, רגליו מקופלות ועכוזו פונה לכיוון פתח הלידה.
במצג-פנים פניו של העובר פונים לכיוון פתח הלידה, במקום הקדקוד. במצבים אלה נדרש לעתים לבצע ניתוח קיסרי.מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע