הסדרי נגישותמוח-השדרה
מחברות: ד"ר רחל מינץ; ד"ר סמדר רייספלד; ד"ר יעל קשתן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

מוח-השדרה הוא חלק ממערכת העצבים המרכזית.

הוא נמצא לאורך החלל בעמוד-השדרה ותופס כשני שלישים מאורכו של עמוד-השדרה.מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע