הסדרי נגישותמוח
מחברות: ד"ר רחל מינץ; ד"ר סמדר רייספלד; ד"ר יעל קשתן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

המוח הוא איבר שנמצא בתוך הגולגולת.

יש לו תפקידים רבים וחשובים: קליטת מידע מהסביבה דרך החושים, קליטת מידע על המתרחש בתוך הגוף, עיבוד המידע ויצירת תגובה. עיבוד המידע מתבטא לעיתים בחשיבה, למידה, זיכרון ותכנון פעולות. התגובה מתבטאת בדרך-כלל בפעולת השרירים או הפרשה מבלוטות.מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע